Karakteristik ekosistèm natirèl, bon jan kalite ak plis ankò - LavaMagazine ▷➡️ (2023)

Ekosistèm natirèl la se yon konsèp kle nan syans ekoloji.Li fòme pa yon kominote òganis ki kominike avèk anviwònman natirèl yo. Entèaksyon sa yo, ant bèt vivan ak anviwònman yo, se fondamantal pou yon konpreyansyon pwofon nan anviwònman an ak byennèt natirèl. Men, ki sa konsèp nan ekosistèm natirèl aktyèlman vle di ak ki karakteristik prensipal li yo? Anba a se kèk karakteristik kle ak kalite ekosistèm natirèl yo jwenn nan mond lan.

1. Kisa yon Ekosistèm Natirèl ye?

Nanekosistèm natirèlLi se yon konsèp byolojik ki refere a yon pati limite ak endepandan nan anviwònman an, ki fòme ak gwoup entèdepandan nan òganis ak anviwònman natirèl yo. Entèdepandans ki genyen ant eleman yo nan ekosistèm nan mennen nan yon modèl nan ekilib dinamik, karakteristik nan yon sistèm byolojik konplè kote chak eleman fè yon fonksyon espesifik pou siviv.

Ekosistèm natirèl yo varye nan gwosè ak konpozisyon. Konpozan ekosistèm natirèl yo gen ladan òganis ototwofik,Fotosentèz, òganis eterotwofik oswa pwodiktè, dekonpozisyon, predatè ak konsomatè yo. Konpozan ki pa vivan yo enkli tè, limyè, dlo, eleman nitritif, klima ak topografi.

Yon ekosistèm natirèl yo refere tou kòm yon inite ekolojik paske òganis yo kominike nan fason konplèks, pwodiktif ak sinèrji ak konpozan inòganik ak òganik. Balans natirèl sa a kenbe fonksyonèl ak enèji koule ant diferan konpozan ekosistèm nan. Li ta dwe pran an kont ke ekosistèm natirèl yo ka chanje akòz divès faktè, tankou polisyon ki soti nan fatra endistriyèl oswa min, itilizasyon twòp nan pestisid ak chanjman nan klima.

2. Karakteristik debaz yon ekosistèm natirèl

Resous natirel.Yon ekosistèm natirèl se yon sistèm entèraksyon ant bèt vivan nan yon anviwònman ak anviwònman natirèl yo. Resous natirèl yo se eleman fondamantal nan ekosistèm nan, tankou tè, dlo, limyè solèy la ak enèji. Resous enèji ki pwodui nan ekosistèm natirèl yo ka pwodwi pa òganis oswa itilize yo pwodwi eleman nitritif. Eleman nitritif òganis yo jwenn yo konsome pou pwodui enèji ki nesesè pou lavi. Resous natirèl sa yo enpòtan anpil pou kenbe lavi òganis yo nan ekosistèm nan.

Sik matyè ak enèji.Koule matyè ak enèji esansyèl pou fonksyone yon ekosistèm natirèl. Eleman nitritif yo kolekte epi transpòte nan tout fason posib atravè matyè ak enèji diferan nivo twofik yo. Òganis abyotik (tankou solèy la ak wòch) sere enèji epi pwodui eleman nitritif pou òganis vivan yo atravè pwosesis tankou fotosentèz. Koule enèji tou kontwole popilasyon yo epi enfliyanse balans ekosistèm natirèl yo.

Ou ka enterese tou nan Ki enpòtans touris dirab?

Balans ekosistèm natirèl yo.Ekilib yon ekosistèm natirèl se yon eta kote nivo twofik òganis yo rete konstan. Yo kenbe ekilib atravè estabilite resous natirèl yo, itilizasyon dirab resous yo, antretyen sik matyè ak enèji, ak balans relasyon ant espès ak ekosistèm yo. Sa mande pou jesyon dirab resous yo, pou asire ke òganis ekosistèm yo pi rezistan a chanjman ak prezève divèsite byolojik.

3. Ki kalite ekosistèm natirèl yo ye?

Nanekosistèm natirèlYo se sistèm entèraksyon èt vivan an favè prezève ak kenbe balans lan ak divèsite biyolojik nan anviwònman yo. Sa yo tonbe nan senk kategori gwo:

 • toendra
 • taiga
 • dezè
 • Fètil fètil
 • Mangrov

NandezèYo se ekosistèm ki gen yon kantite dlo redwi ak yon pi piti kantite vejetasyon konpare ak lòt ekosistèm. Kòm yon rezilta, ekosistèm sa yo karakterize pa yon gwo zòn nan dezè. Pami espès yo, bèt priyorite yo byen devlope nan klima ekstrèm sa yo, tankou leza, eskòpyon, koulèv ak kèk espès zwazo.

NantransfereYo gen yon gran varyete plant ak bèt ki sèvi ak marekaj mangrov la kòm yon abita pou kwasans yo. Zòn sa yo gen anviwònman marin ak plenn inondasyon vaste. Abita yo nan anviwònman sa yo gen rapò ak anviwònman kotyè yo, estuary, delta, marekaj, ak marekaj ki ka sipòte yon gwo kantite plant ak bèt depann sou elevasyon ak salinité.

4. Benefis ekosistèm natirèl yo

Ekosistèm natirèl yo se yon sous enpòtan nan resous ak yon faktè kle nan siviv imen.Kòm sous prensipal resous imen yo depann, ekosistèm natirèl yo ede soutni lavi sou planèt nou an. Sa fè pwodiksyon manje, rezèv enèji ak règleman klima posib. Anplis de sa, ekosistèm natirèl yo bay yon kantite benefis enpòtan pou sante ak byennèt moun.

Ou ka enterese tou nan Kominote Ekolojik: Konsèp, Karakteristik ak Egzanp

Youn nan benefis prensipal yo nan ekosistèm natirèl se lè ak pirifye dlo. Ekosistèm natirèl yo ede absòbe gaz toksik ak eleman nitritif, ki ede amelyore kalite lè ak dlo. Sa a diminye polisyon ak ogmante kantite oksijèn ki disponib.

Anplis de sa, ekosistèm natirèl yo ede tou pwoteje tè ak enfrastrikti moun fè. Yo souvan kouvri ak yon kouch vejetasyon, ki ede ralanti glisman teren, ewozyon, inondasyon ak seche. Sa a aji kòm yon baryè pwoteksyon ki ka kenbe resous nou konte sou yo an sekirite pou egzistans nou.

Ekosistèm natirèl yo gen yon efè pwofon sou kalite lavi nou. Yo ba nou manje, dlo, lè pwòp ak sibvansyon rekreyasyon, ki esansyèl pou siviv imen. Donk, nou bezwen pwoteje resous sovaj sa yo pou asire yo kontinye jwe yon wòl enpòtan nan lavi nou.

5. Ki pwoblèm anviwonmantal ki asosye ak ekosistèm natirèl yo?

Nanekosistèm natirèlYo se yon pati esansyèl nan kenbe balans byolojik ak lavi moun an sante. Sistèm vital sa yo gen rapò ak kalite anviwònman k ap viv nou an. Men, chak ane anviwònman natirèl sa yo vin pi frajil.Pwoblèm anviwònman prensipal ki asosye ak ekosistèm natirèl yo se:

 • destriksyon abita– Destriksyon dirèk nan abita ak eutrophication (rich nan eleman nitritif) pou itilizasyon imen se de faktè prensipal ki responsab destriksyon an. Sa a se ke yo rekonèt kòm pèt divèsite biyolojik, ki aktyèlman lakòz disparisyon ak nan kèk ka ka menm detwi dènye bastion yo ki trè enpòtan pou siviv nan yon espès.
 • chanjman tanperati mondyal la– Rechofman planèt la se youn nan gwo pwoblèm anviwònman ki asosye ak ekosistèm natirèl yo. Sa a se sitou akòz emisyon yo ogmante nan gaz lakòz efè tèmik ki akimile nan atmosfè a. Sa a mennen nan chanjman nan klima, ki afekte abita, disponiblite resous ak sante espès yo.
 • Enpòte atik– Entwodiksyon espès ki pa natif natal yo se youn nan enpak ki pi devaste sou ekosistèm natirèl yo. Sa ka mennen nan deplasman an ak nan kèk ka disparisyon nan fon ak flora natif natal kòm espès ki pa natif natal sa yo konpetisyon pou resous vital.
Ou ka enterese tou nan Kisa sache biodégradables yo ye? Karakteristik, itilizasyon ak plis ankò

Pou rezoud pwoblèm sa yo, gouvènman yo bezwen ranfòse lwa konsèvasyon yo epi tou adopte politik ak plan pou anpeche destriksyon ekosistèm yo. Lòt aksyon yo enkli plante pye bwa pou retabli zòn debwaze, pwoteje zòn natirèl yo ak sansibilize sou chanjman anviwonmantal aktivite imen yo te koze.

6. Konsèvasyon ekosistèm natirèl la: defi pou lavni

Prezève ekosistèm natirèl yo esansyèl pou balans planèt la ak pwòp byennèt nou. Globalman, pèt divèsite biyolojik rete yon pwoblèm k ap grandi epi menas k ap parèt ak risk pou sante moun kontinye ap ogmante. Sa mande pou nou, kòm yon kominote entènasyonal, fè efò pou konsève, retabli ak pwoteje ekosistèm natirèl yo pou asire siviv alontèm nan lavi sou planèt la.

Premyèman, li enpòtanogmante konsyans ak konesans sou enpòtans konsèvasyon lanati. Sa a ka reyalize atravè edikasyon enfòmasyonèl, swa nan edikasyon lekòl la oswa nan pwogram angajman kominotè. Moun bezwen konprann wòl enpòtan ekosistèm natirèl yo jwe ak enpak destriksyon yo. Sa ap ogmante demann ak sipò pou restorasyon ak konsèvasyon ekosistèm yo.

Li enpòtan touaplike lwa ak politik ki pwoteje ak prezève ekosistèm yo. Sa a ka reyalize atravè pwogram konsèvasyon entènasyonal, responsab ak dirab min artisanal ak itilizasyon sibvansyon ak taks pou diminye twòp lachas, anvayi devlopman iben ak itilizasyon entansif nan resous natirèl yo. Lwa ak politik sa yo dwe sipòte pa yon seri mekanis kontwòl pou asire konfòmite. Anplis de sa, resous yo ta dwe asiyen nan pwogram konsèvasyon ke yo ap aplike.

Atik sa a bay yon deskripsyon konplè sou ekosistèm nan ak karakteristik li yo. Soti nan klasifikasyon diferan kalite ekosistèm rive nan enpòtans divèsite biyolojik, nou te kouvri anpil varyete ki egziste nan anviwònman sa a.

Kounye a ke nou konprann ki jan ekosistèm travay, nou bezwen peye atansyon sou anviwònman nou an epi fè sa nou kapab pou prezève li. Si nou pran angajman pou pwoteje lanati, nou ka asire avni planèt nou an. Sa a pèmèt nou jwi varyete rich nan fon ak flora epi pran avantaj de tout benefis ekolojik nan ekosistèm bèl sa yo.

FAQs

What is the difference between anatomy and physiology? ›

Publisher Summary. Anatomy and physiology are two of the most basic terms and areas of study in the life sciences. Anatomy refers to the internal and external structures of the body and their physical relationships, whereas physiology refers to the study of the functions of those structures.

Why is anatomy and physiology important? ›

Anatomy and Physiology education help in understanding the health status of patients. It helps in assessing, evaluating, diagnosing, and tracking a patient's health. The theories of this subject assist in comprehending the overall condition of the human body.

Is anatomy and physiology easy or hard? ›

Anatomy and physiology is considered hard because there's a lot of material in the class that requires several hours each week to be able to learn and memorize the material.

Is anatomy and physiology hard? ›

Is Human Anatomy and Physiology Difficult? This is one of the most difficult prerequisite classes, especially for pre-health and nursing students. To comprehend and retain the vast amount of knowledge in this subject will require a lot of work.

Do nurses need to know anatomy? ›

Nursing students must study anatomy and physiology to understand how the body functions and to help them recognize the causes of illness. Nurses apply concepts and practical applications to assess, diagnose, and track their patients' health.

What are the 5 types of anatomy? ›

The major types include gross anatomy, microscopic anatomy, human anatomy, phytotomy, zootomy, embryology, and comparative anatomy.

Can you take A&P 1 and 2 at the same time? ›

Again, some students who have a strong science background are able to take A&P I and II during the same semester. However, unless you are not taking a full load of classes and you have both the time available and a strong science background we do not recommend that you do this.

What is the hardest college course to take? ›

Here 12 Of The Toughest College Classes:
 • Calculus.
 • Quantum Mechanics / Physics.
 • Philosophy / Metaphysics.
 • Thermodynamics.
 • Statistics.
 • Theory.
 • English Literature.
 • Psychology.
Apr 19, 2023

Is anatomy a hard class to pass? ›

This class is tough because, again, there is a lot of memorization needed. Human anatomy deals with the structure of the human body and the parts that make up that structure like bones, muscles, tissues, organs, etc., and the way they interact or function together.

How can I memorize anatomy quickly? ›

Summary
 1. Link the word to the structure by creating a mental picture.
 2. Find the meaning of the word.
 3. Break the word down and make it recognisable for yourself by using tip number 2...
 4. Create your own abbreviations, songs, poems, acronyms etc.
 5. Use flashcards, either in print commercial, online or homemade.

Which body system is hardest to learn? ›

Having found that students perceive the nervous system to be the most difficult organ system to learn allows for the development or incorporation of pedagogical strategies that can address the perceived problems.

What grade is passing in anatomy and physiology? ›

Many programs require a “C” grade or higher, but if the majority of your competition is pulling “A's” and “B's,” it may be wise to step up your game. To add to the pressure, my personal experience of telling friends that I was embarking on 2 quarters of A&P elicited looks of sincere pity and the exclamation “. . .

Do nurses know the same as doctors? ›

Your experienced floor nurse knows way more about medicine than your average intern. Physician assistants can sew up wounds and assist in surgery. A person who becomes a nurse is just as smart as a person who becomes a doctor, which has always been true, but not always acknowledged.

Do nurses see more patients than doctors? ›

Conclusions: Physicians, nurses, and critical support staff spend very little of their time in direct patient contact in an intensive care unit setting, similar to reported observations in both outpatient and inpatient settings. Not surprisingly, nurses spend far more time with patients than physicians.

Do doctors get with nurses? ›

"Doctors and nurses definitely do hook up," according to Alice Tobin's August 2019 anecdotal evidence on Quora. "I have known a few MD/RN marriages, but I know of more situations like this: Medical student or resident moves in with a nurse- in the nurse's apartment.

Who is the father of anatomy? ›

Greek anatomist herophilus: the father of anatomy.

What is cadaveric anatomy? ›

Cadaveric dissection is the traditional way of teaching anatomy after theoretical lessons and discussions on the atlas images(2). Medical students gain knowledge and strengthen theoretical data through visualization of real anatomic structures.

How can a beginner learn anatomy? ›

Top Tips for Learning Anatomy
 1. 1) Get to grips with the basics. ...
 2. 2) Make the most of dissection sessions and anatomy tutorials. ...
 3. 3) Learn to speak the “anatomy language” ...
 4. 4) Study in groups. ...
 5. 5) Link structure to function. ...
 6. 6) Learn in sections. ...
 7. 7) Utilise a variety of methods. ...
 8. 8) Practice using real images.
Dec 10, 2015

What is the difference between anatomy and physiology and examples? ›

For example, anatomy would look at the structures of skeletal muscles, their actions, and how they are attached to the bones of the body, whereas physiology would look at the chemical makeup of the tissues, what chemical neurotransmitters actuate them, how the ion concentrations change during a contraction, or how the ...

What are three differences between the terms anatomy and physiology? ›

Focus. Anatomy: Anatomy focuses on the size, shape, and the location of the body structures in living organisms. Physiology: Physiology focuses chemical, physical and electrical process in the body of organisms.

What is an example between anatomy and physiology? ›

Anatomy and physiology are intimately related. A hand is able to grab things (function) because the length, shape, and mobility of the fingers (form) determine what things a hand can grab (function).

Should I take anatomy or physiology first? ›

Students should fully understand anatomy first before moving on to physiology, which builds off the knowledge and understanding of anatomy. Combining two courses into one makes students learn both topics simultaneously, which can be difficult.

Which is better physiology or anatomy? ›

Anatomy can be analyzed in dead as well as living beings, but physiology is analyzed in the living being only. Anatomy deals with the body's structure, different parts like cells, tissues, organs and organ system, etc., whereas physiology deals with the working of the body's part and their specific roles.

What are the 4 branches of anatomy? ›

Living anatomy, embryology, surface anatomy, and clinical anatomy are also classified as branches of human anatomy. The macroscopic parts of the human body are studied in gross anatomy while histology deals with the microscopic anatomy of the body.

What are 4 examples of anatomy? ›

Examples of anatomy include body parts such as muscles, heart, brain, bladder, and kidneys.

What are the three 3 types of anatomy? ›

These are surface anatomy, the study of external anatomical forms and markings; regional anatomy, which focuses on a certain region of the body (both internal and external); and systemic anatomy, which focuses on a given organ system.

What are the three main types of anatomy? ›

Key Points. Gross anatomy is subdivided into surface anatomy (the external body), regional anatomy (specific regions of the body), and systemic anatomy (specific organ systems).

What is the difference between general anatomy and human anatomy? ›

General Anatomy of the Human Body

Simply stated, human anatomy is the study of the parts of the human body. Human anatomy includes both gross anatomy and microscopic anatomy. Gross anatomy includes those human structures that can be seen with the naked eye.

What is basic anatomy and physiology? ›

Anatomy and physiology is the study of the body's systems and structures and how they interact. Anatomy focuses on the physical arrangement of parts in the body, while physiology studies the inner functioning of cells, tissues, and organs.

What are the different types of physiology in anatomy? ›

Physiology can be divided into viral physiology, bacterial physiology, plant physiology, human physiology, and cellular physiology.

What is the difference between biology and anatomy and physiology? ›

Physiology is the scientific study of functions and activities of living organisms, along with their anatomy. It is a sub-discipline of Biology, which generally deals with human anatomy, including cells, tissues, and organs followed by their functions.

What grade do you learn anatomy? ›

Subject: Human Anatomy and Physiology Grade: 10,11,12 Name of Unit: Language of Anatomy Length of Unit: 12-13 days Overview of Unit: Students learn the jargon of anatomy in order to identify the regions of the body, the directional terms, and the cavities of the body.

Should I take biology before anatomy and physiology? ›

Most of the time, the prerequisite course for A&P is basic biology, and even though the basis of anatomy and physiology is covered in most biology courses, they usually don't prepare you for all that is college A&P.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 13/04/2023

Views: 5929

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.