Opipramol - dawkowanie, zastosowanie, opis leku (2023)

Zawartość

 • Wybrane leki dopuszczone do obrotu w RP zawierające opipramol
 • Wskazania do stosowania opipramolu
 • Dawkowanie opipramolu
 • Przeciwwskazania do stosowania opipramolu
 • Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania opipramolu
 • Opipramol przeciwwskazania w połączeniu z innymi substancjami czynnymi
 • Interakcje opipramolu z innymi substancjami czynnymi
 • Interakcje opipramolu z pokarmem
 • Interakcje opipramolu z alkoholem
 • Wpływ opipramolu na prowadzenie pojazdów
 • Wpływ opipramolu na laktację
 • Skutki uboczne
 • Objawy przedawkowania opipramolu
 • Mechanizm działania opipramolu
 • Wchłanianie opipramolu
 • Dystrybucja opipramolu
 • Metabolizm opipramolu
 • Eliminacja opipramolu

Wybrane leki dopuszczone do obrotu w RP zawierające opipramol

 • Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane, 56 szt

  pil

  40,09 €

 • Sympramol, 50 mg, tabletki powlekane, 90 szt

  pil

  47,99 €

 • Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane, 20 szt.

  opipramol, tabletki powlekane, TCA, leki na receptę

  17,29 €

 • Sympramol, 50 mg, tabletki powlekane, 60 szt

  pil

  36,39 €

 • Sympramol, tabletki powlekane, 50 mg, 20 szt

  pil

  16,39 €

  (Video) Lęk uogólniony - leczenie. Dr med. Maciej Klimarczyk - psychiatra

Wskazania do stosowania opipramolu

Dawkowanie opipramolu

Opipramolstosowany doustnie.

Dawka leku zależy od charakteru choroby (zaostrzenie zaburzeń lękowych, zaburzenia depresyjne). Działanie tej substancji nie jest natychmiastowe - wymagane jest regularne przyjmowanie przez okres 2 tygodni lub zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.Zalecany średni czas kuracji dla pacjentów wynosi od 1 do 2 miesięcy.

Zwykłe (dzienne) dawki dla dorosłych: 50 mg do 200 mg (w dawkach podzielonych).

Przeciwwskazania do stosowania opipramolu

 • Nadwrażliwość na opipramol
 • Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi i psychotropowymi
 • Ostre zatrzymanie moczu
 • Ostre delirium
 • Jaskra z wąskim kątem przesączania
 • Przerost gruczołu krokowego z zalegającym moczem
 • Porażenna niedrożność jelit
 • Istniejący wcześniej blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub rozlane zaburzenia przewodzenia nadkomorowego i komorowego
 • Okres ciąży i karmienia piersią
 • Dzieci poniżej 6 lat

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania opipramolu

 • Zabieg powinien zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza.

Opipramolnie należy go stosować w następujących przypadkach:

 • przerost prostaty bez zalegania moczu,
 • choroby wątroby i nerek,
 • zwiększona skłonność do napadów padaczkowych (np. uszkodzenia mózgu różnego pochodzenia, padaczka, alkoholizm);
 • niewydolność naczyń mózgowych i istniejące wcześniej uszkodzenia serca, zwłaszcza w zaburzeniach przewodzenia,
 • Pacjenci z istniejącym wcześniej blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia lub innymi zaburzeniami przewodzenia nie powinni być leczeni opipramolem, chyba że możliwe jest częste monitorowanie EKG.
 • Bardzo rzadko mogą wystąpić zmiany liczby krwinek (neutropenia, agranulocytoza), dlatego podczas leczenia należy kontrolować liczbę krwinek.
 • Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje opóźnione.
 • Podczas długotrwałego leczenia zaleca się monitorowanie czynności wątroby.

Opipramol przeciwwskazania w połączeniu z innymi substancjami czynnymi

 • MAOI (MAOIs, MAOIs) - bezwzględne przeciwwskazanie do skojarzenia oraz w ciągu 2 tygodni od odstawienia IMAO. Łączne stosowanie może zwiększać ryzyko toksyczności serotoniny i zespołu serotoninowego. Stosowanie tych leków jeden po drugim wymaga odpowiedniego okresu czasu.

Interakcje opipramolu z innymi substancjami czynnymi

Mogą wystąpić poważne działania niepożądane, zwłaszcza wzrost ciśnienia krwi.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne

Nadmierny wzrost stężenia katecholamin, napady nadciśnienia. Zwiększone ryzyko zespołu serotoninowego.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina IMAO - Hamowanie oksydazy monoaminowej

Poprawa działania antycholinergicznego i obniżenie progu drgawkowego. Ryzyko hipertermii, nadciśnienia złośliwego i zaburzeń rytmu serca.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nefopam (Nefopam) inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Łagodzenie kardiotoksyczności, niedociśnienia ortostatycznego, ryzyka bezdechu i zatrzymania krążenia. Zwiększone działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy i działanie przywspółczulne.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina atypowe neuroleptyki

Oba leki powodują wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zwiększając ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca (torsades de pointes).

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Droperydol (Droperydol) klasyczne neuroleptyki – pochodne butyrofenonu
Klarytromycyna makrolid-antybiotyk - makroliden
Ranolazyna (ranolazyna) inne leki nasercowe
Telitromycyna (telitromycyna) makrolid-antybiotyk - makroliden

Ryzyko zespołu serotoninowego.

(Video) SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Brać czy nie brać?

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekstrometorfan (Dekstrometorfan) przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym
moklobemid IMAO - Hamowanie oksydazy monoaminowej
Tedyzolid (tedyzolid) antybiotyki - ALE
Wortioksetyna (Wortioksetyna) leki przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania

Ryzyko ciężkich działań niepożądanych (np. zespół serotoninowy, przełom nadciśnieniowy, zespół neuroleptyczny). Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie, należy stosować najmniejszą możliwą dawkę.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Safinamid IMAO - Hamowanie oksydazy monoaminowej

Zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT i migotania komór.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (formoterol) agoniści beta-2 adrenergiczni

Zwiększone ryzyko drgawek.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRIs - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy

Zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoefedryna) agoniści receptorów α- i beta-adrenergicznych

Fluwoksamina może nasilać działania niepożądane trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (fluwoksamina) SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Mogą wystąpić zaburzenia przewodzenia aż do bloku.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
digoksyna (digoksyna) Glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metylodigoksyna) Glikozydy nasercowe

Może wystąpić ostry zespół psychoorganiczny. Zwiększa się również stężenie leku przeciwdepresyjnego we krwi.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu

Możliwe zwiększenie stężenia opipramolu we krwi. Zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron antyarytmiczne - klasa III

Możliwe zwiększenie stężenia opipramolu we krwi. Zwiększone ryzyko zespołu serotoninowego.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Duloksetyna (duloksetyna) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, nie działające na receptory
Fluoksetyna (fluoksetyna) SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Zwiększone działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pregabalina (Pregabalina) leki przeciwdrgawkowe - analogi GABA

Zwiększone działanie beta-stymulujące (podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszenie akcji serca, arytmie).

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenoterol (Fenoterol) agoniści beta-2 adrenergiczni

Osłabienie hipotensyjnego działania metyldopy. Może nawet dojść do wzrostu ciśnienia krwi.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyldopa (Metyldopa) agoniści alfa-2-adrenergiczni

Ryzyko zespołu serotoninowego, złośliwego zespołu neuroleptycznego i arytmii przedsionkowo-komorowych.

Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
sertralina (sertralina) SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Interakcje opipramolu z pokarmem

Posiłki wysokotłuszczowe zwiększają wchłanianie opipramolu z przewodu pokarmowego i jego stężenie we krwi, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Interakcje opipramolu z alkoholem

Picie alkoholu podczas leczenia może powodować nadmierną senność.

Wpływ opipramolu na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania opipramolu szybkość reakcji może być zmniejszona do takiego stopnia, że ​​zdolność prowadzenia pojazdów jest zaburzona.

Wpływ opipramolu na laktację

Opipramolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna przenika w niewielkich ilościach do mleka matki. Jeśli opipramol jest wyraźnie wskazany, należy przerwać karmienie piersią.

Skutki uboczne

niedociśnienie ortostatyczne (niedociśnienie).
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zmęczenie
wibrować
kołatanie serca
życzenie
senność
częstoskurcz
wysypka na skórze
zaburzenia akomodacji
zaparcie
zawroty głowy
przybranie na wadze
zaburzenie erekcji
ból głowy
leukopenia
mlekotok
choroba lokomocyjna
obrzęk
parestezja
stymulacja
splątanie
wymiociny
zaburzenia snu
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
zatrzymanie moczu
nadmierne pocenie
agranulocytoza
ukłon
dysfunkcja wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone według częstości występowania u pacjentów. (klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)

Często
(≥1/100 do <1/10)

Nie, tak często
(≥1/1000 do <1/100)

Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko
(<1/10 000)

Częstotliwość jest nieznana
Nie można tego ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania opipramolu

 • zaburzenia snu (senność lub bezsenność)
 • zawroty głowy
 • martwić się o
 • śpiączka
 • splątanie
 • zwiększone napięcie
 • nieład
 • konwulsje
 • diuresestoornissen (skąpomocz lub bezmocz)
 • arytmie (tachykardia lub bradykardia, arytmia)
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • zawał serca
 • niewydolność oddechowa
 • zatrzymanie akcji serca (rzadko)

Mechanizm działania opipramolu

Opipramoljest opóźnionym działającym trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym (TCA) i opóźnionym działaniem anksjolitycznym (anksjolitycznym).Wykazano również, że poprawia nastrój.

Wielokierunkowe działanie uzyskuje się poprzez oddziaływanie na kilka receptorów:

 • stymulacja receptorów sigma σ1 i σ2 (za pośrednictwem tych receptorów reguluje układ NMDA),
 • słabe/umiarkowane działanie hamujące na receptory dopaminy D2, serotoniny 5-HT2, histaminy H1 i H2 oraz receptory muskarynowo-cholinergiczne.

Wchłanianie opipramolu

Po podaniu doustnym opipramol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja opipramolu

Opipramol wiąże się głównie z białkami osocza w organizmie. Objętość dystrybucji wynosi około 10 l/kg.

Metabolizm opipramolu

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 11 godzin. Opipramol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP2D6 w wątrobie.

Eliminacja opipramolu

Około 70% leku jest wydalane przez nerki, z czego około 5-9% pozostaje niezmienione. Pozostała część jest wydalana z kałem.

FAQs

Opipramol - dawkowanie, zastosowanie, opis leku? ›

Zazwyczaj stosuje się 50 mg rano, 50 mg w południe i 100 mg wieczorem. Pełne działanie leku występuje po kilkunastu dniach stosowania. Zalecany średni czas leczenia wynosi od 1 do 2 miesięcy. Lek przyjmuje się w trakcie lub po posiłku, popijając go wodą.

W jakim celu stosuje się Pramolan? ›

Pramolan to przede wszystkim lek przeciwdepresyjny, uspokajający i przeciwlękowy. Wskazaniami do zastosowania leku Pramolan są zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, czyli np. fizyczny dyskomfort niezwiązany lub niedostatecznie związany z zaburzeniami narządowymi.

Jak długo działa jedna tabletka Pramolanu? ›

Lek należy stosować przez co najmniej 2 tyg., zalecany średni czas leczenia wynosi 1-2 miesiące. Tabletki należy przyjmować podczas lub bezpośrednio po posiłkach, popijając wodą. Melisę można pić dodatkowo. witam, pełne działanie leku obserwuje się po około 2-4 tygodni regularnego stosowania.

Czy Pramolan jest silnym lekiem? ›

Nie, Pramolan mówiąc bardzo ogólnie nie jest silnym lekiem, jednak, w mojej ocenie, jest to stwierdzenie bardzo ogólne, gdyż zależy to od stanu zdrowia pacjenta oraz tolerancji leku przez konkretny organizm. Zawroty głowy to działanie niepożądane leku Pramolan, które może dotykać średnio 1 na 100 pacjentów.

Czy Pramolan jest dobry na nerwicę? ›

Zgodnie z informacją o leku Pramolan, jest to preparat, który działa przeciwlękowo i uspokajająco oraz "ułatwia zasypianie, znosi stany przygnębienia i poprawia samopoczucie". Wskazany jest w terapii zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

Z czym nie łączyć Pramolanu? ›

Zasadniczo zaleca się unikanie takiego połączenia. Łączenie substancji takich jak opipramol (substancja czynna leku Pramolan) z innymi lekami działającymi sedatywnie (wyciszająco, uspokajająco), w szczególności z substancjami takimi jak doksylamina (składnik leku Noctis) może prowadzić do interakcji.

Jak się czujecie po Pramolanie? ›

Jak każdy lek, Pramolan może wywołać działania niepożądane, takie jak:
 1. ból głowy,
 2. zawroty głowy,
 3. uczucie suchości w ustach,
 4. wrażenie zatkanego nosa,
 5. zmęczenie,
 6. niepokój,
 7. zaburzenia snu,
 8. spadek libido,
Mar 25, 2021

Ile czasu przed snem brać Pramolan? ›

Nie ma w tym względzie żadnych sztywnych wytycznych. Zwyczajowo o godzinach wieczornych mówi się mniej więcej od godziny 19.00.

Jak dlugo można stosowac opipramol? ›

Opipramol – dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 50 mg rano, 50 mg w południe i 100 mg wieczorem. Pełne działanie leku występuje po kilkunastu dniach stosowania. Zalecany średni czas leczenia wynosi od 1 do 2 miesięcy.

Czy Pramolan można brac raz dziennie? ›

Tak , można stosować .

Czy Opipramol uzależnia? ›

Opipramol jest też lekiem bardzo dobrze tolerowanym, a jego stosowanie nie wiąże się z ryzykiem uzależnienia.

Czy Pramolan działa od razu? ›

Działanie opipramolu (substancji aktywnej leku Pramolan) nie pojawia się natychmiast, a zmiany nastroju występują stopniowo. Produkt leczniczy należy stosować systematycznie przez co najmniej 2 tygodnie.

Co się dzieje po odstawieniu Pramolanu? ›

W przypadku nagłego odstawienia leku może dojść do wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak: niepokój, drażliwość, bezsenność, trudności z koncentracją, bóle głowy, a także nasilenie objawów, które lek miał złagodzić.

Co w zastępstwie Pramolanu bez recepty? ›

W aptekach bez recepty dostępne są tylko łagodnie uspokajające środki na bazie ziół, witamin, magnezu oraz ułatwiające zasypianie wzbogacone, np. o melatoninę.

Czy Pramolan szkodzi na żołądek? ›

Pramolan przyjmowany na czczo może wywoływać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zażywanie leku z posiłkiem może je zniwelować lub zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia.

Czy po Pramolanie chce się spać? ›

Tak, to może być efekt uboczny stosowania leku. Może on wywoływać zmęczenie, senność, obniża koncentrację. Należy skonsultować z lekarzem wszystkie niepokojące objawy, być może możn zmienić lek na inny.

Czy Pramolan szkodzi na wątrobę? ›

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się wykonywanie badań czynności wątroby, ponieważ może wystąpić okresowo zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Ciężkie zaburzenia pracy wątroby czy uszkodzenie wątroby występują bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Jak długo można brać lek Pramolan? ›

Zalecany średni okres leczenia preparatem Pramolan wynosi 1-2 miesiące, jednak z uwagi na fakt, iż jest to preparat wydawany z przepisu lekarza, to specjalista decyduje, jak długo można stosować lek i czy wykazuje on właściwą skuteczność w znoszeniu objawów u danego pacjenta.

Czy Pramolan wpływa na ciśnienie krwi? ›

Pramolan może wpływać na pracę serca i ciśnienie tętnicze krwi. Najczęściej na początku leczenia są obserwowane spadki ciśnienia, co może (choć nie zawsze) być związane również z niższym pulsem. Proszę zmierzyć ciśnienie i sprawdzić, czy jest również zaniżone.

Po jakim czasie ustępuje nerwica lękowa? ›

W leczeniu farmakologicznym czas oczekiwania na poprawę stanu psychicznego wynosi kilka tygodni. Wykorzystywane w terapii nerwicy leki przeciwdepresyjne powinny być stosowany przez kilka lat, aby zapobiec nawrotowi objawów w przyszłości. Zespoły lękowe są schorzeniami przewlekłymi, charakteryzującymi się nawrotami.

Jak dziala Opipramol? ›

Jego działanie polega na blokowaniu receptorów histaminowych H1. W mniejszym stopniu niż inne leki przeciwdepresyjne wiąże się z receptorami serotoninergicznymi 5-HT2A, dopaminergicznymi D2 i adrenergicznymi. Opipramol ma delikatne działanie antydepresyjne, dodatkowo działa uspokajająco.

Co to jest nerwica lękowa i jak się objawia? ›

Mówiąc ogólnie, podstawą nerwicy jest nieuzasadniony, uogólniony lęk, któremu towarzyszy niepokój, zamartwianie się i objawy somatyczne takie jak bezsenność, bóle głowy, napięcie w mięśniach czy przyspieszone bicie serca.

Czy Pramolan można brac rano i wieczorem? ›

Dawkowanie preparatu

Pramolan 50 powinien być przyjmowany ściśle według wskazań lekarza. Najczęściej zaleca się, aby osoby dorosłe przyjmowały dawkę 50 mg rano i w południe, a wieczorem 100 mg, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba dawkowanie może zostać zmodyfikowane.

Czy Pramolan można stosować doraźnie? ›

Leku Pramolan nie stosujemy doraźnie i nie może być stosowany jako lek na sen. Zazwyczaj u dorosłych dawka wynosi 50 mg dichlorowodorku opipramolu rano i w południe, oraz 100 mg wieczorem.

Kiedy można pić alkohol po Pramolanie? ›

Nie powinno się spożywać alkoholu przy przyjmowaniu tego leku, ze względu na przyjmowanie przez wiele dni lepiej nie pić piwa juz następnego dnia od skończoenj terapii. Spożycie alkoholu może wywołać nadmierną senność.

Czy leki przeciwdepresyjne uspokajają? ›

Mirtazapina i mianseryna wykazują działanie w leczeniu depresji już po 7-10 dniach. Oprócz depresji stosowane są także w leczeniu bezsenności oraz w agitacji (silny lęk wraz z towarzyszącym mu niepokojem ruchowym). Trazodon i nefazodon wykazują działanie uspokajające, przeciwlękowe, nasenne oraz poprawiające nastrój.

Czy to są leki psychotropowe Pramolan? ›

Natomiast wąską definicję substancji psychotropowych - która jest bliższa farmaceutom - wprowadza załącznik do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Znajdują się w nim substancje lecznicze wykazujące potencjał uzależniający, co może wiązać się z ich nadużywaniem. W takim rozumieniu lek Pramolan nie jest psychotropem.

Czy Sympramol uspokaja? ›

SYMPRAMOL to preparat odpowiadający za działanie łagodzące stany depresyjne i lękowe. Uspokaja, ułatwia zasypianie oraz wyraźnie poprawia samopoczucie, eliminując objawy przygnębienia.

Czy po Pramolanie się tyje? ›

Tak więc, Pramolan a tycie? Tak, ten lek niestety należy do wyżej wymienionych i powodują przyrost masy ciała. Nowe leki przeciwdepresyjne również powodują przyrost masy ciała.

Czy Pramolan podnosi cukier? ›

Z wymienionych leków dotychczas wzrost stężenia cukru we krwi zaobserwowano tylko w przypadku leku Egzysta. Każdy lek - także Egzysta czy Pramolan - może, chociaż nie musi wywoływać skutki uboczne. Wszystkie one są wyszczególnione w ulotce dołączonej do leku. Mogą się one pojawić na każdym etapie przyjmowania leku.

Czy Pramolan to benzodiazepiny? ›

Pramolan to lek z opipramolem - trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym działającym przeciwlękowo i uspokajająco. Relanium zawiera diazepam - benzodiazepinę działającą przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie i przeciwdrgawkowo.

Co jest dobre na nerwy bez recepty? ›

 • Swanson L-Tryptophan - tryptofan, kapsułki 500 mg, 60 sztuk.
 • Nervosol Tabs 100 mg + 32 mg, 30 tabletek powlekanych.
 • L-Tryptofan 500 mg - kapsułki, 90 sztuk.
 • YANGO - kozłek lekarski, waleriana, wsparcie w zasypianiu, 90 kapsułek.
 • OSAVI - melatonina + passiflora, wspomaga zasypianie, spray o smaku czarnej porzeczki, 25 ml.
Oct 18, 2022

Co działa przeciwlękowo? ›

Naturalne leki przeciwlękowe – jakie zioła działają uspokajająco?
 • kozłek lekarski;
 • melisa;
 • chmiel;
 • rumianek;
 • szafran;
 • lawenda;
 • dziurawiec.
Jun 14, 2021

Po jakim czasie działają leki przeciwlękowe? ›

Poprawa następuje stopniowo. Ich pełne działanie zauważa się najczęściej po 4-8 tygodniach. Długotrwała farmakoterapia przeciwlękowa lekami przeciwdepresyjnymi stosowana jest przede wszystkim w uogólnionych stanach lękowych, fobiach, czy napadach paniki.

Czy Pramolan to to samo co Sympramol? ›

Tak, Sympramol i Pramolan to zamienniki. Zarówno Sympramol, jak i Pramolan zawierają w jednej tabletce 50 mg dichlorowodorku opipramolu.

Czy można brać hydroksyzynę i Pramolan? ›

Łączne stosowanie preparatów może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, jak np. nadmierna senność lub trudności z koncentracją. Tylko lekarz może zadecydować o tym jakie leki, w jakich dawkach i w jakich odstępach czasu może Pani przyjmować.

Czy hydroksyzyna to lek psychotropowy? ›

Hydroksyzyna (hydroxyzinum) należy do antyhistaminików I generacji i jest pochodną piperazyny. To organiczny związek chemiczny wpływający na receptory serotoniny o i działaniu uspokajającym. Hydroksyzyna dostępna jest wyłącznie na receptę, gdyż jest lekiem psychotropowym.

Co to za lek Pramolan 50 mg? ›

Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane - Opipramoli dihydrochloridum. Pramolan (opipramolu dichlorowodorek) jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym działającym przeciwlękowo i uspokajająco. Ułatwia zasypianie, znosi stany przygnębienia i poprawia samopoczucie.

Kiedy mijaja skutki uboczne po odstawieniu leku? ›

Objawy zespołu dyskontynuacji pojawiają się w ciągu 24-72 godzin od odstawienia leku i ustępują całkowicie lub ulegają znacznemu złagodzeniu w ciągu 24 godzin po ponownym zastosowaniu leku. Nawrót depresji lub zaburzeń lękowych zazwyczaj zajmuje kilka tygodni.

Jak długo trwa zespół odstawienia leków? ›

Objawy pojawiają się najczęściej w ciągu 48 godzin od ostatniej dawki leku i stopniowo maleją. W 50 proc. przypadków ustępują całkowicie w ciągu tygodnia; mogą jednak utrzymywać się nawet kilka tygodni.

Jaki jest najskuteczniejszy antydepresant? ›

Jednym z najbardziej popularnych antydepresantów jest fluoksetyna. Należy do grupy SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) i jest stosowana w depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych oraz bulimii.

Jakie leki na silną nerwicę? ›

Przede wszystkim wykorzystywane są: antydepresanty, benzodiazepiny, buspiron, hydroksyzyna czy neuroleptyki. Jednak dobór konkretnego preparatu zależy od wielu, indywidualnych czynników chorobowych.

Czy Pramolan szkodzi na nerki? ›

Producent leku Pramolan informuje, iż podczas jego stosowania u osób cierpiących na choroby nerek należy zachować szczególne środki ostrożności.

Czy Pramolan jest mocny? ›

Nie, Pramolan mówiąc bardzo ogólnie nie jest silnym lekiem, jednak, w mojej ocenie, jest to stwierdzenie bardzo ogólne, gdyż zależy to od stanu zdrowia pacjenta oraz tolerancji leku przez konkretny organizm. Zawroty głowy to działanie niepożądane leku Pramolan, które może dotykać średnio 1 na 100 pacjentów.

Czy Pramolan pomaga w depresji? ›

Pramolan, którego substancją czynną jest dichlorowodorek opipramolu to trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny. Preparat ten przede wszystkim działa przeciwlękowo i uspokajająco. Dodatkowo ułatwia zasypianie, znosi stany przygnębienia, a także poprawia samopoczucie.

Jak długo można brać Pramolan na noc? ›

Dawkujemy lek 50 mg rano i w południe oraz 100 mg wieczorem; w zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawkę można zmniejszyć do 50 mg lub 100 mg raz na dobę (na noc) lub zwiększyć do 100 mg 3 razy na dobę. Lek należy stosować przez co najmniej 2 tyg., zalecany średni czas leczenia wynosi 1-2 miesiące.

Czy lek Pramolan jest bezpieczny? ›

Pramolan, jak każdy lek może wywoływać działania niepożądane. Wśród najczęściej występujących wskazać można zmęczenie, przesuszenie błon śluzowych w obrębie jamy ustnej, niedociśnienie, a czasem także zawroty głowy, zaburzenia w związku z oddawaniem moczu, tycie, bardzo duże pragnienie, a także zaburzenia rytmu serca.

Czy Pramolan poprawia nastrój? ›

Pramolan to lek uspokajający, przeciwlękowy i poprawiający nastrój. Wydawany jest wyłącznie na receptę. Substancją czynną preparatu jest dichlorowodorek opipamolu, czyli związek należący do inhibitorów wychwytu zwrotnego monoamin.

Czy Pramolan można odstawić z dnia na dzień? ›

Należy unikać nagłego odstawienia leku, ponieważ może to spowodować wystąpienie objawów odstawiennych". Odstawienie leku powinno przebiegać pod kontrolą lekarską i według zaleceń lekarza, tym bardziej że lek ten przyjmowała Pani bardzo długo.

Po jakim czasie działa opipramol? ›

Pełne działanie leku występuje po kilkunastu dniach stosowania. Zalecany średni czas leczenia wynosi od 1 do 2 miesięcy. Lek przyjmuje się w trakcie lub po posiłku, popijając go wodą. Opipramol jest zarejestrowany od 6 roku życia, jednak nie ma zbyt wielu danych odnośnie stosowania go w tej grupie wiekowej.

Jak dlugo można brac opipramol? ›

Lek stosuje się doustnie, podczas posiłków lub bezpośrednio po nich. Nie stosować krócej niż przez 2 tyg., zwykle czas stosowania wynosi 1–2 miesięcy. Opipramol nie wywołuje uzależnienia, ale może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Czy opipramol uzależnia? ›

Opipramol jest też lekiem bardzo dobrze tolerowanym, a jego stosowanie nie wiąże się z ryzykiem uzależnienia.

Czy Pramolan obniża ciśnienie krwi? ›

Pramolan może wpływać na pracę serca i ciśnienie tętnicze krwi. Najczęściej na początku leczenia są obserwowane spadki ciśnienia, co może (choć nie zawsze) być związane również z niższym pulsem. Proszę zmierzyć ciśnienie i sprawdzić, czy jest również zaniżone.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5744

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.